Om oss


ÅKERBYGDENS ALLIANSFÖRSAMLING

Programblad             Söndax              UV                  Tonår

Åkerbygdens Alliansförsamling
På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har vi som församling beslutat att alla planerade

samlingar i missionshuset är inställda från 28/3 och tillsvidare. Följ oss gära på Facebook, för 

ytterligare information och websända samlingar.

Församlingen är en frikyrkoförsamling som är ansluten till Svenska Alliansmissionen SAM.

Vi är en ung församling men vi har ändå en lång historik. Församlingen bildades 24 november 2007

när Ljungbergs, Åsafors, Ålaryds och Åkers missionsförsamlingar slogs samman till en församling.

De gamla församlingarna hade funnits sedan 1900-talets första hälft och länge haft mycket nära

samarbete med tex gemensam anställd pastor och på senare tid även gemensamma gudstjänster.

Vårt missionshus ligger i Åsafors och vårt verksamhetsområde är landsbygden väster om Skillingaryd.

I medlemsmatrikeln finns det drygt 100 medlemmar. Vill du ha kontakt med vår pastor så skicka ett mail till pastorn(a)akerafs.se.

 

Församlingen bedriver genom Åkerbygdens SAU, ansluten till Svenska Alliansmissionens Ungdom SAU,

ett omfattande ungdomsarbete med Söndax, UV-scout och Tonår.

Söndax (3-10 år) träffas under gudstjänsttid på söndagsförmiddagarna, UV (8-15 år) har sina

samlingar på tisdagskvällarna och tonår (13-19 år) träffas på fredagskvällarna.

Konfirmationsundervisning erbjuder vi tillsammans med frikyrkorna i Skillingaryd.

 

Vår syförening träffas under hela året och arbetar inför missionsauktionen som hålls i november.

Vi vill fokusera på diakoni så vi har en aktiv och uppskattad diakonigrupp som besöker sjuka, uppvaktar

vid födelsedagar samt delar ut julblommor mm.

 

Mission har alltid varit en viktig del i församlingens arbete. Vi stödjer ett projekt i Rumänien som heter

"Stay Free". Ett arbete där syftet är att förebygga människohandel bland rumänska ungdomar.

Se mer information här.

 

Vill du stödja vår verksamhet tar vi med tacksamhet emot gåvor via Swish 123 571 62 61

eller via bankgiro 235-0478. Om du vill göra automatiska överföringar eller insättningar på vårt bankkonto  kan du kontakta kassoren(a)akerafs.se för att få rätt clearingnummer och kontonummer.

 

 

 

 

Vill du nå oss kan du kontakta någon av följande:

pastorn(a)akerafs.se

ordf(a)akerafs.se

kassoren(a)akerafs.se

webmaster(a)akerafs.se

 

 

 

 

Länkar:

SAM Svenska Alliansmissionen

SAU  Svenska Alliansmissionens Ungdom

EksätersSAMUngdom/Kyllåsbacken

 

 

 

 

Följande företag sponsrar vår verksamhet: